VCA opleiding


Na afloop van de opleiding VCA weet de cursist hoe hij/zij veilig werkzaamheden kan uitvoeren en risico’s tot een minimum kan beperken en zijn of haar medewerkers zo aan te sturen dat zij de werkzaamheden veilig uitvoeren. Tijdens de VCA-VOL- en de B-VCA-opleiding behandelen we hoe ongevallen voorkomen kunnen worden en onveilige situaties worden vermeden.

Er wordt gewezen op rechten, plichten en eigen verantwoordelijkheid, dat het werk ten alle tijden mag worden onderbroken of gestaakt indien er gevaar dreigt voor de mens. Ook behandelen we specifieke en algemene regelgeving. We wijzen op evacuatie- en noodplannen en wanneer een noodsituatie pas mag worden beëindigd en door wie. Gevaarlijke stoffen en hun symbolen komen uitgebreid aan bod en er is ook een hoofdstuk ingericht voor brand en explosies.

Het volgen van een VCA cursus is niet alleen van belang voor de veiligheid van jezelf en anderen maar vergroot ook je kans op een baan. Het kost slechts een kleine investering van je tijd en kan dus vele voordelen opleveren!

https://www.blomopleidingen.nl/vca/

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *